อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นแบบจุดเดียวอัตโนมัติของ SKF SYSTEM 24 LAGD

อุปกรณ์เติมสารหล่อลื่นแบบจุดเดียวอัตโนมัติของ SKF SYSTEM 24 LAGD

SKF SYSTEM 24 LAGD

  • Description
  • PDF

Product Description

SYSTEM 24 LAGD ขับดันสารหล่อลื่นด้วยแก๊สเชลล์ ให้การหล่อลื่นตลับลูกปืนอย่างปราศจากปัญหา เพิ่มความน่าเชื่อถือและติดตั้งง่าย กระปุกจะจ่ายสารหล่อลื่นจนหมดตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่งได้นานสุดถึง 1 ปี กลไกการขับดันด้วยแก๊สเชลล์นี้จะจ่ายสารหล่อลื่นคุณภาพสูงในปริมาณที่แม่นยำ