ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง

Spherical roller thrust bearings

  • Description

Product Description

แรงในตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งถูกส่งถ่ายจากรางวิ่งหนึ่งไปยังอีกรางวิ่งหนึ่งในทิศทางที่ทำมุมกับแนวแกนเพลา  ตลับลูกปืนชนิดนี้ จึงเหมาะสมสำหรับการรองรับแรงในแนวรัศมี พร้อมๆ กันกับแรงกระทำในแนวแกน คุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งคือความสามารถในการปรับแนวได้เอง ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้ตลับลูกปืนสามารถรองรับการดัดแอ่นตัวของเพลา หรือการเยื้องแนวระหว่างเพลาและตัวเสื้อ

 

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งของ SKF ประกอบด้วยเม็ดลูกกลิ้งรูปทรงไม่สมมาตรจำนวนมากพร้อมทั้งรางวิ่งผิวโค้งที่ได้รับการออกพิเศษให้มีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม ตลับลูกปืนชนิดนี้จึงสามารถรองรับแรงรุนสูงมากและยอมรับการใช้งานที่มีความเร็วค่อนข้างสูง

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งของ SKF ได้รับการผลิตเป็นสองแบบขึ้นกับขนาดและอนุกรม ตลับลูกปืนที่มีขนาดไม่เกินขนาด 68  ซึ่งได้รับการระบุรหัสตามท้าย E มีรังแบบกรอบล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้งทำด้วยเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป ซึ่งเมื่อประกอบกับเม็ดลูกกลิ้งและแหวนเพลาแล้วกลายเป็นชุดเม็ดลูกกลิ้งพร้อมรังและวงแหวนที่แยกจากกันไม่ได้

 

ตลับลูกปืนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ใช้รังทองเหลืองหรือรังเหล็กกล้าตัดกลึงขึ้นรูปพร้อมมีปลอกนำ ประกอบอยู่ในรูของแหวนเพลา  แหวนเพลาและรังพร้อมทั้งเม็ดลูกกลิ้ง ประกอบขึ้นเป็นชุดซึ่งแยกออกจากกัน ไม่ได้เช่นเดียวกัน

 

ตลับลูกปืนรุ่น SKF Explorer

ตลับลูกปืนรุ่นสมรรถนะ SKF Explorer  ใช้รหัสตลับลูกปืนเช่นเดียวกันกับตลับลูกปืนรุ่นมาตรฐาน เช่น 29330 E อย่างไรก็ตาม ตลับลูกปืนพร้อมทั้งกล่องบรรจุตลับลูกปืนแต่ละตลับมีตัวอักษรระบุไว้เป็น “SKF EXPLORER”