ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก

Cylindrical roller bearing

  • Description
  • PDF

Product Description

SKF ผลิตตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกหลากหลายแบบ หลายอนุกรมขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นตลับลูกปืนแถวเดี่ยวพร้อมรัง   แต่ก็มีการผลิตตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวและสองแถวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ (แบบไม่มีรัง) สำหรับงานวิศวกรรม ทั่วไปเช่นกัน  ตลับลูกปืนพร้อมรังสามารถรับแรงในแนวรัศมีได้สูงและทำงานที่ความเร็วรอบสูงๆได้  แตกต่างกับตลับลูกปืนพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ที่เหมาะสำหรับงานรองรับแรงในแนวรัศมีได้สูงแต่มีความเร็วรอบปานกลางเท่านั้น ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF จะมีหัวใจหลักสำคัญอยู่ที่เม็ดลูกกลิ้ง ด้วยรูปทรงล็อกการิทึ่ม (Logarithmic Profile) ทำให้การกระจายความเค้นในแนวรับแรงของตลับลูกปืนเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด  พื้นผิวได้รับการออกแบบให้สามารถสร้างชั้นฟิล์มได้สูงสุดและช่วยให้การกลิ้งของลูกกลิ้งทรงกระบอกเป็นไปอย่างเหมาะสม   เมื่อเทียบกับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบเดิมจะเห็นได้ชัดว่าการปรับปรุงเหล่านี้ทำให้สมรรถนะของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF เพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน และทำให้ตลับลูกปืนได้รับผลกระทบต่อการเยื้องแนวน้อยลงด้วย นอกจากนี้ SKF ยังได้ผลิตตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกชนิดอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งรวมถึงตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกความแม่นยำสูงที่เป็นโลหะ หรือที่เป็นไฮบริด ทั้งแถวเดียวและสองแถว ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก และชุดตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสำหรับล้อรถไฟ และมอเตอร์ฉุดลากของรถไฟ ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวแบบเปิดและแบบปิดสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ตลับลูกปืนสำหรับเครื่องรีดโลหะชนิดรีดเย็น และชุดตลับลูกปืนสำหรับใช้ในงานเตาอบแบบต่อเนื่อง

 

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว

สำหรับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว ลูกกลิ้งทรงกระบอกจะถูกนำร่องอยู่ระหว่างหน้าแปลนบนวงแหวนหนึ่งของตลับลูกปืน หน้าแปลนนี้ได้รับการออกแบบและผ่านการเจียระไนผิวมาเป็นพิเศษ เป็นการพัฒนาความสามารถในการหล่อลื่น ลดความเสียดทาน ส่งผลให้อุณหภูมิระหว่างการทำงานไม่สูง วงแหวนที่มีหน้าแปลนพร้อมด้วยเม็ดลูกกลิ้งและรังสามารถแยกออกจากอีกวงแหวนหนึ่งได้  ช่วยให้การติดตั้งและการถอดทำได้ง่ายโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องสวมแน่นทั้งวงแหวนนอกและวงแหวนใน   ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของแถวเดี่ยว SKF สามารถรับแรงในแนวรัศมีได้สูง สามารถใช้งานที่ความเร็วรอบสูงๆได้    และได้รับการผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบซึ่งแตกต่างกันไปตามรูปแบบของหน้าแปลนบนวงแหวน  ตลับลูกปืนแบบ NU มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก ที่วงแหวนในไม่มีหน้าแปลน  สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อได้ทั้งสองทิศทาง ตลับลูกปืนแบบ N มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ที่วงแหวนนอกไม่มีหน้าแปลน  สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อได้ทั้งสองทิศทาง ตลับลูกปืนแบบ NJ มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกันกับวงแหวนนอก และมีหน้าแปลนหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ตลับลูกปืนนี้สามารถกำหนดตำแหน่งเพลาในแนวแกนได้หนึ่งทิศทาง ตลับลูกปืนแบบ NUP มีหน้าแปลนสองหน้าติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก มีหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนในและมีหน้าแปลนแบบถอดได้อีกหนึ่งหน้าแปลน (ลักษณะเป็นวงแหวนหน้าแปลน) ตลับลูกปืนนี้สามารถใช้ในการกำหนดตำแหน่งเพลาได้ทั้งสองทิศทาง

 

ตลับลูกปืนที่มีรูเรียว

ตามปกติแล้วตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF จะผลิตให้มีรูตรงเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม SKF ก็สามารถจัดหาตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีรูเรียว (อัตราเรียว 1:12) ให้ได้เช่นกัน   ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีรูเรียวจะมีช่องว่างภายในแนวรัศมีมากกว่าตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกที่มีรูตรง และมีรหัสระบุเสริมต่อท้าย K

 

ตลับลูกปืนพร้อมร่องแหวนล็อค

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมด้วยร่องแหวนล็อคจะระบุด้วยรหัสระบุเสริมต่อท้าย N ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถกำหนดตำแหน่งแนวแกนในรูของตัวเสื้อได้โดยใช้แหวนล็อค ดังนั้นการออกแบบการจัดวางตลับลูกปืนจึงทำได้ง่ายและกะทัดรัดมากขึ้น กรุณาสอบถาม SKF ก่อนการสั่งซื้อ ขนาดมิติของร่องแหวนล็อคและมุมตัดของร่องจะสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 464:1995 ซึ่งได้ระบุมิติขนาดของแหวนล็อคที่เหมาะสมไว้ด้วยกัน

 

ตลับลูกปืนพร้อมร่องบากกำหนดตำแหน่ง

ในลักษณะงานบางประเภทที่ต้องการความสะดวกในการติดตั้งและถอดตลับลูกปืน วงแหวนนอกจะต้องติดตั้งกับตัวเสื้อแบบสวมหลวม  เพื่อเป็นการป้องกันมิให้วงแหวนนอกของตลับลูกปืนหมุนตามในขณะทำงาน ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวบางตัวจึงผลิตให้มีร่องบากกำหนดตำแหน่งที่ด้านข้างด้านหนึ่งของตลับลูกปืน

– ร่องบากกำหนดตำแหน่ง 1 ร่อง รหัสระบุเสริมต่อท้าย N1 หรือ

– ร่องบากกำหนดตำแหน่ง 2 ร่อง อยู่ตรงข้ามกัน 180 รหัสระบุเสริมต่อท้าย N2

มิติขนาดของร่องบากกำหนดตำแหน่งสอดคล้องตามมาตรฐาน DIN 5412-1:2000

 

ตลับลูกปืน SKF รุ่น Explorer

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกรุ่นสมรรถนะ SKF Explorer ของ SKF   จะมีรหัสระบุไม่แตกต่างกับตลับลูกปืนรุ่นมาตรฐาน เช่น NU 216 ECP

 

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์มีจำนวนเม็ดลูกกลิ้งมาก จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานรองรับแรงกระทำในแนวรัศมีสูงๆ  อย่างไรก็ตามตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่สามารถใช้ทำงานที่ความเร็วสูงได้เท่ากับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบมีรัง   ผลิตภัณฑ์ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ของ SKF มีด้วยกันสองแบบได้แก่ แบบ NCF และแบบ NJG มิติขนาดของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ของ SKF สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 15:1998 ค่าความเผื่อของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ได้รับการผลิตให้มีความเผื่อระดับปกติเป็นมาตรฐาน  ค่าความเผื่อของตลับลูกปืนสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 492:2002

 

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์มีจำนวนเม็ดลูกกลิ้งมากและเหมาะสำหรับใช้ในงานรองรับแรงกระทำในแนวรัศมีขนาดสูง  อย่างไรก็ตามจะไม่สามารถทำงานที่ความเร็วรอบได้สูงเท่าตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบมีรัง  ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกสองแถวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ของ SKF แบบมาตรฐานมีด้วยกันทั้งหมดสี่แบบ แบ่งเป็นตลับลูกปืนแบบเปิด 3 แบบ และตลับลูกปืนแบบปิด 1 แบบ ตลับลูกปืนเหล่านี้ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้และมีร่องสำหรับหล่อลื่นพร้อมรูหล่อลื่น 3 รู ที่วงแหวนนอกของตลับลูกปืน

  • ตลับลูกปืนแบบ NNCL จะมีหน้าแปลนสามหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน แต่ที่วงแหวนนอกจะไม่มีหน้าแปลน
  • ตลับลูกปืนแบบ NNCF จะมีหน้าแปลนสามหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน  และมีหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกับวงแหวนนอก
  • ตลับลูกปืนแบบ NNC วงแหวนในมีลักษณะเช่นเดียวกับตลับลูกปืนแบบ NNCL และแบบ NNCF วงแหวนนอกแยกออกเป็นสองชิ้นและยึดติดกันด้วยชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ยึดวงแหวนนอก
  • ตลับลูกปืนแบบ NNF  อนุกรม NNF 50 และอนุกรม 3194(00) เป็นตลับลูกปืนแบบปิดภายในบรรจุจาระบีเพื่อการหล่อลื่น วงแหวนในเป็นสองชิ้นซึ่งยึดติดกันด้วยแหวนยึด (retaining ring) มีหน้าแปลนสามหน้าแปลน ที่วงแหวนในวงแหวนนอกมีหน้าแปลนตรงกลางหนึ่งหน้าแปลน