ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก

Deep Groove Ball Bearing

  • Description
  • PDF

Product Description

เป็นตลับลูกปืนที่ทนทานมีคุณสมบัติและความสามารถรับแรงรอบตัว  สามารถใช้งานได้ที่ความเร็วรอบสูงและง่ายในการประกอบติดตั้ง โดยผู้ใช้สามารถใช้งานแบบเปิด หรือรุ่นที่มีฝาปิดกันฝุ่น ซึ่วงภายในมีจาระบีบรรจุมาจากโรงงาน