ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง

Spherical Roller Thrust Ball Bearing

  • Description
  • PDF

Product Description

แบริ่งส์ชนิดนี้มีรางวิ่งโค้งหนึ่งราง อยู่ที่แหวนรองตัวเรือน และมีเม็ดลูกกลิ้งรูปโค้งวางเรียงอยู่โดยรอบ รางวิ่งที่มีลักษณะโค้งของแหวนรองตัวเสื้อนี้นั้นทำให้แบริ่งส์ปรับแนวได้เอง และสามารถรับแรงในแนวแกนที่สูงมากๆ ได้ ทั้งยังสามารถรับแรงในแนวรัศมีได้ปานกลาง ในขณะที่รับแรงในแนวแกนอยู่ด้วย โดยทั่วไปใช้รังเหล็กปั๊มขึ้นรูป หรือรังทองเหลืองกลึงขึ้นรูป