ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก

Cylindrical roller thrust bearings

  • Description
  • PDF

Product Description

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก เหมาะสำหรับการจัดวางตลับลูกปืนที่จำเป็นต้องรองรับแรงรุนสูงมาก นอกจากนั้นตลับลูกปืนประเภทนี้ยัง ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี มีความแข็งเกร็ง (Stiff) สูง และต้องการพื้นที่ติดตั้งในแนวแกนเพียงเล็กน้อย ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกรุ่นมาตรฐานสามารถรองรับแรงตามแนวแกนได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกมีรูปทรงและลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย มีทั้งแบบที่มีเม็ดลูกกลิ้งแถวเดียว และแบบเม็ดลูกกลิ้งสองแถว  โดยปกติตลับลูกปืนอนุกรม 811 และ 812 มักใช้เมื่อตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมมีความสามารถในการรับแรงรุนต่ำเกินไปไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ผิวของเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกถูกปรับให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าใกล้บริเวณปลายเม็ดลูกกลิ้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเค้นบริเวณขอบรางวิ่งซึ่งสัมผัสกับปลายเม็ดลูกกลิ้ง

 

ตลับลูกปืนชนิดรับแรงสองทิศทาง

ตลับลูกปืนชนิดรับแรงสองทิศทาง สามารถประกอบติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้แหวนเพลาในอนุกรม WS 811 หรือแหวนเสื้อในอนุกรม GS 811 ที่เหมาะสมกับชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรัง จำนวนสองชุด และแหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเพลา หรือแหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเสื้อ แหวนคั่นกลางทั้งสองแบบเหล่านี้ควรมีคุณภาพและความแข็งเทียบเท่าแหวนเพลาหรือแหวนเสื้อ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดขนาดแหวนคั่นกลางสามารถติดต่อวิศวกรของ SKF ได้ ค่าแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความแม่นยำเชิงขนาด รูปทรง ตลอดจนความแม่นยำในการหมุนแสดงไว้ในหัวข้อ “ ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกัน”

 

ข้อมูลทั่วไปของตลับลูกปืน

มิติขนาด

มิติขนาดโดยรอบของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกตรงกับมาตรฐาน ISO 104:2002

 

พิกัดความเผื่อ

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกรุ่นมาตรฐานมีพิกัดความเผื่อระดับปกติ สำหรับตลับลูกปืนขนาดใหญ่ยังมีรุ่นที่มีความแม่นยำสูงขึ้นคือมีพิกัดความเผื่อระดับ P5 อีกด้วย พิกัดความเผื่อระดับความระดับปกติและ P5  อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO1999 :1997

 

การเยื้องแนว

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกไม่สามารถรองรับการเยื้องแนวเชิงมุมใดๆ ระหว่างแนวแกนเพลาและแกนเสื้อ ตลอดจนไม่สามารถรองรับความผิดพลาดในการวางแนวระหว่างพื้นผิวรองรับแหวนตลับลูกปืนทั้งบนเสื้อและบนเพลา

 

รัง

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกใช้รังชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับอนุกรมและขนาด

  • รังโพลียาไมด์ 6,6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูป (รูป 7a), ระบุรหัสตามท้าย TN 9 หรือ
  • รังทองเหลือตัดกลึงขึ้นรูป (รูป 7b) ระบุรหัสตามท้าย M

หมายเหตุ

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกที่มีรังชนิดโพลียาไมด์ 6.6 สามารถใช้งานได้จนถึงอุณหภูมิ 120oC  คุณสมบัติของรังไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้สารหล่อลื่นชนิดที่ใช้กับตลับลูกปืนเม็ดกลมและเม็ดลูกกลิ้งตามปกติ ยกเว้นเมื่อใช้น้ำมันสังเคราะห์หรือจาระบีที่มีน้ำมันพื้นฐานชนิดสังเคราะห์ ตลอดจนสารหล่อลื่นที่มีส่วนประกอบเป็นสารเพิ่มคุณภาพ EP ในอัตราสูงและใช้ที่อุณหภูมิสูง ในการใช้งานตลับลูกปืนที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องหรือภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบาก ขอแนะนำให้ใช้ตลับลูกปืนที่มีรังทำด้วยโลหะ

 

ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกัน

พื้นผิวรองรับทั้งในเสือและบนเพลาต้องมีระนาบตั้งฉากกับแนวแกนเพลา และต้องสามารถรองรับแหวนของตลับลูกปืนได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแนวรางวิ่งและแนวความกว้างของรางวิ่ง ค่าความเผื่อสำหรับเพลาและเสื้อซึ่งช่วยบังคับตำแหน่งตามแนวรัศมีของชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ในตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกสามารถสอบถามได้จากวิศวกรของ SKF โดยทั่วไป ชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรังได้รับการจัดวางตามแนวรัศมีบนเพลาเพื่อลดความเร็วในการไถลบนเพลาให้ต่ำที่สุด เมื่อมีความเร็วรอบในการใช้งานสูง ต้องจัดวางชุดเม็ดลูกกลิ้งบนเพลาและผิวเพลาต้องได้รับการเจียรนัย

 

รางวิ่งบนเพลาและในเสื้อ

รางวิ่งบนเพลาและในเสื้อควรมีค่าความแข็งตลอดจนความเรียบผิว เช่นเดียวกันกับผิวรางวิ่งตลับลูกปืนตามปกติ หากต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการรับแรงของชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรังอย่างเต็มที่