ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม

Thrust ball bearings

  • Description
  • PDF

Product Description

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมทิศทางเดียว

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมทิศทางเดียวของ SKF ประกอบด้วยแหวนเพลาหนึ่งวง แหวนเสื้อหนึ่งวงและชุดเม็ดบอลพร้อมรัง   ชุดตลับลูกปืนเป็นแบบแยกส่วนได้ ดังนั้นจึงสะดวกในการประกอบติดตั้ง เนื่องจากแหวนทั้งสองวง และชุดเม็ดลูกกลิ้ง สามารถแยกติดตั้งได้อย่างอิสระ

 

อนึ่งสำหรับตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมขนาดเล็ก ยังมีรุ่นที่แหวนเสื้อเป็นผิวแบนราบ และรุ่นที่แหวนเสื้อเป็นผิวโค้ง ให้เลือกใช้อีกด้วย ตลับลูกปืนที่มีแหวนเสื้อเป็นผิวโค้งสามารถใช้งานร่วมกับแหวนรองที่เป็นผิวโค้ง  เพื่อชดเชยการเยื้องแนวที่เกิดขึ้นระหว่างผิวรองรับในตัวเสื้อและเพลา SKF สามารถผลิตและจำหน่ายแหวนรองที่เป็นผิวโค้งได้ แต่ทั้งนี้ต้องสั่งซื้อเพิ่มจากตลับลูกปืนกันรุนปกติเป็นพิเศษ

 

ดังที่ระบุไว้ในชื่อ ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมทิศทางเดียว สามารถรองรับแรงรุนได้เพียงหนึ่งทิศทาง ดังนั้นจึงทำให้กำหนดตำแหน่งตามแนวแกนของเพลาได้ในเพียงทิศทางเดียว ตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่สามารถใช้รองรับแรงในแนวรัศมี

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมรับแรงสองทิศทาง

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมรับแรงสองทิศทางของ SKF ประกอบด้วยแหวนเพลาหนึ่งวง  แหวนเสื้อสองวง และชุดเม็ดบอลพร้อมรังสองชุด ตลับลูกปืนสามารถแยกชิ้นส่วนได้ทำให้การประกอบติดตั้งทำได้สะดวก แหวนเสื้อและชุดเม็ดบอลของตลับลูกปืนชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับชิ้นส่วนของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมทิศทางเดียวทุกประการ

 

สำหรับตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมขนาดเล็ก มีทั้งรุ่นที่แหวนเสื้อเป็นผิวแบนราบ และรุ่นที่แหวนเสื้อเป็นผิวโค้ง ตลับลูกปืนที่มีแหวนเสื้อเป็นผิวโค้งสามารถใช้ร่วมกับแหวนรองที่เป็นผิวโค้ง เพื่อชดเชยการเยื้องแนวที่เกิดขึ้นระหว่างเสื้อและเพลา ทั้งนี้หากมีความต้องการ SKF สามารถผลิตและจำหน่ายแหวนรองที่เป็นผิวโค้งได้โดยต้องสั่งซื้อเพิ่มเติมจากตลับลูกปืนกันรุนปกติ

 

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมชนิดนี้สามารถรองรับแรงรุนได้สองทิศทาง จึงใช้กำหนดเพลาตามแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง ตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่สามารถใช้รองรับแรงในแนวรัศมี