คับปลิ้ง

Couplings

  • Description
  • PDF

Product Description

-คับปลิ้งชนิดยางยืดหยุ่น (Flexible Tyre) แบบขากรรไกรจอว์ (Jaw) คับปลิ้งโซ่ (Chain Coupling) คับปลิ้งเกียร์ (Gear Coupling) แบบ FRC แบบเอนกประสงค์ หรือยูจ๊อย (Universal) ตลอดจนแบบตายตัว (Rigid) ไม่ว่าชนิดใดที่ท่านต้องการ SKF จัดหาให้ท่านได้ พร้อมทางเลือกทั้งชนิดมาพร้อมปลอกบูชชิ่งปรับขนาด (Bushing) เจาะรูเพลาตามขนาดหรือรูนำร่อง (Piloted) เพื่อท่านสามารถเจาะเองได้ตามต้องการ

-คับปลิ้งทุกตัวบรรจุกล่อง หรือบรรจุในถุงอย่างดี เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย สำหรับขนาดใหญ่เกิน 30 กิโลกรัม (66 ปอนด์) จะติดตั้งบนฐานเพื่อง่ายและปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย