โลหะ


Project Description

  • 0
  • June 26, 2016

สภาวะการทำงานที่รุนแรง การแข่งขันที่สุดเข้มข้น

มีอุตสาหกรรมไม่กี่ประเภทเท่านั้นที่ต้องรับสภาวะการใช้งานที่รุนแรงอย่าง เช่นโรงงานเหล็กกล้าและโลหะอื่น ๆ ได้ อุณหภูมิและความเร็วที่สูงมาก การรับแรงกระแทกสูงและต่อเนื่อง การกัดกร่อนจากฝุ่นผง สารเคมี และความชื้นสูง ด้วยสภาวะทั้งหมดนี้ เครื่องจักรทำงานด้อยประสิทธิภาพลง และอาจต้องหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนไว้ และทำให้การซ่อมบำรุงทำได้ไม่ดี

นอก จากนี้ โรงงานในปัจจุบันทั่วโลกยังต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง และต้องรองรับการตรวจสอบที่เข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์ทางธุรกิจ? โรงงานต้องการเพิ่มกำลังการผลิต ความสามารถในการทำกำไร และความยั่งยืน

  • เพิ่มผลผลิต
  • ลดช่วงเวลาเครื่องจักรหยุดทำงานอย่างกะทันหัน
  • ลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน
  • ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
  • ลดการบำรุงรักษา
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพิ่มความปลอดภัยของพนักงาน
  • ปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น