อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม


Project Description

  • 0
  • June 25, 2016

สภาวะการทำงานที่ปนเปื้อนสูงและระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด

อุณหภูมิและความชื้นสูง และสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนได้ง่าย การล้างทำความสะอาดบ่อย ๆ ซึ่งทำให้อุปกรณ์สึกหรอ และเกิดการรั่วไหลของสารหล่อลื่น งานที่ทำซ้ำ ๆ และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อันตราย

สำหรับธุรกิจด้านอาหารและ เครื่องดื่ม สภาวะการทำงานเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อเวลาในการทำงานของเครื่อง จักรและกำลังการผลิตของโรงงาน การจัดการกับสภาวะเหล่านี้ในขณะที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้ประกอบการยากที่จะคงความสามารถในการแข่งขันไว้ได้

SKF ช่วยได้

ด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องของตลับลูกปืน ซีล การหล่อลื่น เมคคาทรอนิกส์ และบริการต่าง ๆ เข้ากับประสบการณ์ในการทำงานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมานานกว่า 100 ปี SKF สามารถนำเสนอโซลูชันส์ต่าง ๆ ที่มีครอบคลุมในเรื่องการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาและการเพิ่มประสิทธิภาพ สูงสุดให้เครื่องจักร ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การทำความร้อนและความเย็น ไปจนถึงการบรรจุในบรรจุภัณฑ์หลังการผลิต โซลูชันส์ของ SKF สามารถช่วยให้โรงงาน:
  • เพิ่มกำลังการผลิตและความสามารถในการทำกำไร
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  • ลดต้นทุนและการใช้พลังงาน
  • ลดการหยุดเครื่องจักรโดยกะทันหัน
  • ลดการบำรุงรักษา
  • ลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของพนักงาน