พัดลมอุตสาหกรรม

พัดลมอุตสาหกรรม


Project Description

  • 0
  • June 26, 2016

ความท้าทายของการหมุนเวียนอากาศ

ตลับลูกปืนในพัดลมอุตสาหกรรมทำงานที่ความเร็วสูงและรับภาระโหลดเบา นอกจากนี้ ยังอาจต้องทำงานในอุณหภูมิที่สูงต่ำสุดขั้ว ทั้งร้อนจัดและเย็นจัด รวมทั้งในบริเวณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ และบ่อยครั้งที่ใช้กระแสลมในการขนส่งวัสดุ เมื่อเวลาผ่านไปก็จะมีสิ่งต่าง ๆ มาจับตัวอยู่ที่ใบพัด ทำให้เกิดความไม่สมดุล และท้ายที่สุดก็จะลดเวลาในการทำงานและอายุการใช้งานของพัดลม

ความท้าทายในการใช้งานเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความต้องการด้าน ประสิทธิภาพสูงสำหรับโซลูชันตลับลูกปืนพัดลม SKF จัดการได้ ด้วยประสบการณ์โดยตรงที่ครอบคลุมทำให้ SKF สามารถพัฒนาโซลูชันส์ที่หลากหลายสำหรับพัดลมอุตสาหกรรมและระบบ HVAC โซลูชันเหล่านี้ช่วยเพิ่มความคุ้มทุนและการใช้งานซึ่งปราศจากปัญหา